DẦU UV PHỦ CỤC BỘ HIỆU ỨNG CÁT LỚN- MÃ 662-S1

 

Giới thiệu

Tên sản phẩm:

ETERCURE 662-S1

Xuất xứ:

Đài Loan

Bao gói:

5 kg hoặc 20 kg

Giới thiệu:

Dầu UV 662-S1 là loại dầu tráng phủ sản phẩm tạo ra các hiệu ứng cát đặc biệt.

DẦU UV PHỦ CỤC BỘ HIỆU ỨNG CÁT NHỎ - MÃ 662-S3A

 

Giới thiệu

Tên sản phẩm:

ETERCURE 662-S3A

Xuất xứ:

Đài Loan

Bao gói:

5 kg hoặc 20kg

Giới thiệu:

Dầu UV 662-S3A là loại sơn tráng phủ sản phẩm tạo ra các hiệu ứng cát đặc biệt.