Keo hạt dán cạnh ME- 903

Tên sản phẩm:

Keo hạt nóng chảy mã 903

Xuất xứ:

Việt Nam

Đóng gói:

25kg/bao

Keo hạt dán cạnh ME- 634

Tên sản phẩm:

Keo hạt dán cạnh gỗ ME-634

Xuất xứ:

Việt Nam

Đóng gói:

25kg/bao

Keo hạt dán cạnh ME- 639

Tên sản phẩm:

Keo hạt dán cạnh gỗ ME-639

Xuất xứ:

Việt Nam

Đóng gói:

25kg/bao